طرح جابر براي كلاس ششم

نمونه طرح جابربن حيان كلاس ششم لرزه نگار

نمونه طرح جابربن حيان كلاس ششم لرزه نگار

دانلود نمونه طرح جابربن حيان كلاس ششم لرزه نگار

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد   لرزه نگار
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد   لرزه نگار
عكس جابربن حيان در مورد   لرزه نگار
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان   لرزه نگار
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

زمين‌لرزه يا زلزله لرزش و جنبش زمين است كه به علّت آزاد شدن انرژي ناشي از گسيختگي سريع در گسلهاي پوستهٔ زمين در مدّتي كوتاه روي مي‌دهد. محلّي كه منشأ زمين‌لرزه است و انرژي از آنجا خارج مي‌شود را كانون ژرفي، و نقطهٔ بالاي كانون در سطح زمين را مركز سطحي زمين‌لرزه گويند. پيش از وقوع زمين‌لرزهٔ اصلي معمولاً زلزله‌هاي نسبتاً خفيف‌تري در منطقه روي مي‌دهد كه به پيش‌لرزه معروفند. به لرزش هاي بعدي زمين‌لرزه نيز پس‌لرزه گويند كه با شدّت كمتر و با فاصلهٔ زماني گوناگون ميان چند دقيقه تا چند ماه رخ مي‌دهند.

زمين لرزه نتيجهٔ رهايي ناگهاني انرژي از داخل پوسته زمين است كه امواج ارتعاشي را ايجاد مي‌كند. زمين لرزه‌ها توسط دستگاه زلزله سنج يا لرزه نگار ثبت مي‌شوند. مقدار بزرگي يك زلزله متناسب با انرژي آزاد شده زلزله است. زلزله‌هاي كوچكتر از بزرگي ۳ اغلب غير محسوس و بزرگتر از ۶ خسارت‌هاي جدي را به بار مي‌آورند.

 

اطلاعات اضافي درباره اين طرح جابربن حيان كلاس ششم لرزه نگار:

اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

نمونه طرح جابربن حيان كلاس ششم لرزه نگار

نمونه طرح جابربن حيان كلاس ششم لرزه نگار

ادامهـ مطلبـ

برچسب:نمونه طرح جابر پايه ششم ابتدايي رفع شوره زار در خاك

نمونه طرح جابر پايه ششم ابتدايي رفع شوره زار در خاك

دانلود نمونه طرح جابر پايه ششم ابتدايي رفع شوره زار در خاك
اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد    رفع شوره زار در خاك
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد    رفع شوره زار در خاك
عكس جابربن حيان در مورد    رفع شوره زار در خاك
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان    رفع شوره زار در خاك
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي از طرح جابر پايه ششم ابتدايي رفع شوره زار در خاك
در تشكيل زمين هاي شور و كويرهاي نمك جهان، عوامل بي شماري در طول دوران زمين شناسي تا كنون دخالت داشته اند.

نمك و مبناي آن

شوره زاري يا نمكي شدن زمين ها، عبارت از جمع شدن مقدار معيني از نمك محلول در قشر سطحي زمين است كه در اثر آن قشر خاكي صلاحيت خود را به عنوان محل رشد و نمو گياه از دست مي دهد.

نمك هايي كه به شوره زاري خاك و توقف فعاليت بيولوژي منتهي مي گردد، تعداد كمتري را شامل مي شوند. اين ها از سه كاتيون اصلي مثل سديم ، منيزيم ، كلسيم و چهار آنيون مثل كلر، سولفات ، كربنات، و بي كربنات است.

مسلما همه نمك ها براي گياهان زراعي ، اگر هم به غلظت بالا رسند، مضر نخواهند بود. رشد گياهان به وسيله گچ و آهك حتي با درصد بالا، آسيب نمي بينند.

مسلما همه نمك ها براي گياهان زراعي ، اگر هم به غلظت بالا رسند، مضر نخواهند بود. رشد گياهان به وسيله گچ و آهك حتي با درصد بالا، آسيب نمي بينند.

 

اطلاعات اضافي درباره اين طرح جابر پايه ششم ابتدايي:
اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

نمونه طرح جابر پايه ششم ابتدايي رفع شوره زار در خاك

نمونه طرح جابر پايه ششم ابتدايي رفع شوره زار در خاك

ادامهـ مطلبـ

برچسب:نمونه طرح جابر ششم ابتدايي درون يك غار

نمونه طرح جابر ششم ابتدايي درون يك غار

دانلود نمونه طرح جابر ششم ابتدايي درون يك غار

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد    درون يك غار
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد    درون يك غار
عكس جابربن حيان در مورد    درون يك غار
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان    درون يك غار
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

انواع و شكل‌گيري

شكل‌گيري و توسعه غارها به غارزايي مشهور است. غارهاي تحت فرايندها زمين‌شناسي گوناگوني ايجاد مي‌شوند و مي‌توانند اندازه‌هاي مختلفي داشته باشند. اين‌ها عبارتند از تركيب فرايندهاي شيميايي، فرسايش در اثر آب، نيروهاي تكتونيكي، ميكروارگانيسم‌ها، فشار و تاثيرات جوي.

تخمين زده مي‌شود كه با توجه به فشار صخره‌هاي بالايي، عمق غارها نمي‌تواند از ۳۰۰۰ متر تجاوز كند.[۲] عمق غارهاي كارست بر اساس فرايندهايي كه در شكل‌گيري آن‌ها نقش دارد تعيين مي‌شود، كه با پايه صخره‌هاي كربنات در ارتباط است.[۳]

بيشتر غارها از حلال پوشي سنگ آهك تشكيل‌شده‌اند.[۴]

غارسنگ در تالار كوه كينگ، در جنوب ولز.

غارهاي حلال‌پوشي‌شده

غارهاي حلال‌پوشي‌شده رايج‌ترين انواع غارند و اين غارها از سنگ‌هايي تشكيل شده‌اند كه حل شدني اند، مانند سنگ آهك، اما مي‌توانند از سنگ‌هاي ديگر نيز تشكيل شوند، از جمله سنگ گچ، دولوميت، مرمر، نمك و گچ فرنگي. سنگ در آب‌هاي زيرزميني اسيدي حل مي‌شود كه از صفحه‌هاي بستر، گسل‌ها، اتصالات و غيره نشت مي‌كنند. در طول دوره‌هاي زمين‌شناسي ترك‌ها گسترش مي‌يابند و غارها و سيستم‌هاي غاري را ايجاد مي‌كنند.

 

اطلاعات اضافي درباره اين پروژه جابربن حيان در مقاطع ابتدايي:
اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

نمونه طرح جابر ششم ابتدايي درون يك غار

نمونه طرح جابر ششم ابتدايي درون يك غار

ادامهـ مطلبـ

برچسب:دانلود طرح جابربن حيان كلاس ششم چين خوردگي و گسل

دانلود طرح جابربن حيان كلاس ششم چين خوردگي و گسل

طرح جابربن حيان كلاس ششم چين خوردگي و گسل

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد    چين خوردگي و گسل
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد    چين خوردگي و گسل
عكس جابربن حيان در مورد    چين خوردگي و گسل
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان    چين خوردگي و گسل
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

چين خوردگي در اثر خمشي

اين چين خوردگي به نام چين خوردگي حقيقي نيز ناميده مي‌شود. اينگونه چين خوردگيها ممكن است بر اثر استرسهاي فشارشي يا مزدوج توليد مي‌شود. به منظور تجزيه و تحليل ، عكس‌العملي طبقات افقي را تحت نيروهاي فشارشي كه به موازات طبقه بندي عمل مي‌كند، مي‌توان مورد بررسي قرار داد. ابتدا تغيير شكل يك طبقه همگن را مورد بحث قرار مي‌دهيم. اگر چنين لايه‌اي خم شود، قسمتي كه در محل محدب قرار دارد تحت تاثير نيروي كششي ، و بخشي كه در محل مقعر قرار دارد تحت تاثير نيروي فشارشي قرار خواهد گرفت.

سطح حد واسط كه بين اين دو بخش قرار گرفته ، سطح بدون تغيير شكل ناميده مي‌شود. اين چين خوردگي سبب خم شدگي و بالا آمدگي در طبقاتي كه داراي مقاومت بيشتري است، مي‌گردد و انتقال نيرو در طبقات نامقاوم ، كمتر و بطور نامحسوس صورت مي‌گيرد و بالاخره در اين چين خوردگي طبقات روي يكديگر مي‌لغزد.

چين خوردگي جرياني

بين چين خوردگي حقيقي و چين خوردگي جرياني مراحل حد واسط وجود دارد. چين خوردگي جرياني يا چين خوردگي نامقاوم مخصوص نواحيي است كه طبقات ضخيم و مقاوم وجود ندارد و تمام سنگها به صورت پلاستيك تغيير شكل مي‌دهد. خاصيت پلاستيك بودن سنگها ممكن است ارثي باشد يا بر اثر افزايش درجه حرارت محيط و ازدياد فشارهاي همه جانبه در سنگها توليد شود.

 

اطلاعات اضافي درباره اين طرح جابربن حيان كلاس ششم دبستان:
اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

دانلود طرح جابربن حيان كلاس ششم چين خوردگي و گسل

دانلود طرح جابربن حيان كلاس ششم چين خوردگي و گسل

ادامهـ مطلبـ

برچسب:دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما

دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما

اين مجموعه شامل:

 • عكس دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما
 • مطالب علمي آموزشي دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنماا
 • نتيجه گيري دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما
 • منابع دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما
 • اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
 • همراه با دفتر كارنما با كيفيت عالي

قسمتي ازين مجموعه

 تعاريف و مفاهيم آمايش 

آمايش سرزمين به معناي بهره‌برداري بهينه از امكانات در راستاي بهبود وضعيت مادي و معنوي و در قلمرو جغرافيايي خاص است.در اين طرح مزيت‌هاي فضاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي، ساماندهي و نظام بخشي مي‌شود. اين كار با هدف ايجاد رابطه منطقي بين توزيع جمعيت و انجام فعاليت‌ها در پهنه سرزمين با توجه به ويژگي‌هاي فضايي مناطق است. 

بر اساس تعاريف و مفاهيم متفاوت از توسعه، برداشت‌هاي گوناگوني نيز از آمايش در ابعاد، اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي آن ارائه شده است. 

در فرهنگ لغات لاروس، آمايش چنين تعريف شده است: بهترين نوع توزيع جغرافيايي فعاليت‌هاي اقتصادي با توجه به منابع طبيعي و انساني. 

فرهنگ اقتصاد و امور اقتصادي ـ اجتماعي معاصر، تعريف‌ آمايش را به شكل ديگري ارائه نموده است: 
سياستي كه هر يك چارچوب جغرافيايي معين در پي بهترين توزيع ممكن جمعيت بر حسب منابع طبيعي و فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌باشد. 

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود اين تعاريف به‌طور عمده بر مفهوم مكان‌گرايي تأكيد دارد و به اين جهت چنانچه از تعريف ژان پل لاكاز نيز بر مي‌آيد: منظور ازآمايش سرزمين، رسيدن مطلوب‌ترين توزيع ممكن جمعيت، توسط بهترين شكل توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي در پهنه سرزمين است. 

 

 


لينك دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنمادانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما

ادامهـ مطلبـ

برچسب:دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما

دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنماا

اين مجموعه شامل:

 • عكس دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • مطالب علمي آموزشي دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • نتيجه گيري دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • منابع دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
 • همراه با دفتر كارنما با كيفيت عالي

قسمتي ازين مجموعه

ديد كلي

خاك‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند كه از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند كه البته نوع و تركيب خاك‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرايط ناحيه فرق مي‌كند. مقدار آبي كه خاك‌ها مي‌توانند بخود جذب كنند. از نظر كشاورزي و همچنين در كارخانه‌هاي راه‌سازي و ساختماني داراي اهميت بسياري است كه البته اين مقدار در درجه اول بستگي به اندازه دانه‌هاي خاك دارد.

تعريف خاك

خاك‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند كه از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند كه البته نوع و تركيب خاك‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرايط ناحيه فرق مي‌كند. مقدار آبي كه خاك‌ها مي‌توانند بخود جذب كنند. از نظر كشاورزي و همچنين در كارخانه‌هاي راه‌سازي و ساختماني داراي اهميت بسياري است كه البته اين مقدار در درجه اول بستگي به اندازه دانه‌هاي خاك دارد.

هرچه دانه خاك ريزتر باشد، آب بيشتري را به خود جذب مي‌كند كه اين خصوصيت براي كارهاي ساختمان‌سازي مناسب نيست. بطور كلي خاك خوب و حد واسط از دانه‌هاي ريز و درشت تشكيل يافته است. تشكيل خاك‌ها به گذشت زمان ، مقاومت سنگ اوليه يا سنگ مادر ، آب و هوا ، فعاليت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافي ناحيه‌اي كه خاك در آن تشكيل مي‌شود بستگي دارد.


لينك دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما


دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما

ادامهـ مطلبـ

برچسب:دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما

دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما

اين مجموعه شامل:

 • عكس دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • مطالب علمي آموزشي دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • نتيجه گيري دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • منابع دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
 • همراه با دفتر كارنما با كيفيت عالي

قسمتي ازين مجموعه

ديد كلي

پراكنش جهاني

در ميان گربه سانان جهان، پلنگ يكي از گسترده ترين محدوده پراكنش جغرافيايي را دارا است. در گذشته پلنگ ها، از جنوب آفريقا تا قسمت هاي جنوبي صحراي بزرگ افريقا، از آنجا به طرف شرق و تا آسياي صغير، ايران، هندوستان، سري لانكا، آسياي جنوب شرقي، چين، تبت و خاور دور و روسيه را در قلمرو خود داشتند اما امروزه اين محدوده بسيار كم شده است.
 

مطالعات نوپا در زمينه پلنگ ايراني


امروزه در مقايسه با يك دهه قبل، اطلاعات بسيار زيادي درباره پلنگ ايراني در دسترس است.
 
تهديدهاي جدي

قطعاً يكي از مهمترين دلايل براي انقراض گونه ها، تخريب زيستگاه و از دست رفتن طعمه است. درباره پلنگ نيز همين طور است. تكه تكه شدن زيستگاه ها، آلودگي و از دست رفتن منابع آب، و كاهش شديد جمعيت طعمه ها يكي از دلايل سير نزولي جمعيت پلنگ است.

اما در چند سال گذشته، پلنگ هاي زيادي بر اثر تصادف با خودروها و يا تغذيه از طعمه مسموم شده به دست انسان از بين رفته اند. تعداد زيادي نيز تا كنون شكار شده اند. 

لينك دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما


دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما

ادامهـ مطلبـ

برچسب:


   آخرین مطالب ارسالی

طرح جابر كلاس پنجم دبستان جلوگيري از فرسايش خاك
طرح جابر چكه كردن شير و هدر رفتن آب پنجم ابتدايي
نمونه طرح جابربن حيان كلاس سوم تقطير خورشيدي آب شور؟
طرح جابر عدسي هاي مقعر و محدب پنجم ابتدايي
طرح جابر كلاس سوم ابتدايي آب چشمه براي نوشيدن بهتر است يا چاه
طرح جابر چهارم دبستان اندازه گيري عمق اقيانوس
طرح جابر آب يك تركيب استثنايي سوم ابتدايي
نمونه طرح جابربن حيان كلاس ششم باران سنج
دانلود طرح جابر دوم ابتدايي علل ايجاد فصول
دانلود طرح جابربن حيان پنجم ابتدايي علل پيدايش شوره زار در خاك

 

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان