عكس طرح جابر كلاس سوم

طرح جابر كلاس پنجم دبستان جلوگيري از فرسايش خاك

طرح جابر كلاس پنجم دبستان جلوگيري از فرسايش خاك

نمونه طرح جابر كلاس پنجم دبستان جلوگيري از فرسايش خاك

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد جلوگيري از فرسايش خاك؟
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد جلوگيري از فرسايش خاك؟
عكس جابربن حيان در مورد جلوگيري از فرسايش خاك؟
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان جلوگيري از فرسايش خاك؟
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

با چه روش هايي مي توانيم از فرسايش خاك جلوگيري كنيم؟

– روش مستقيم (ساختماني و سازه اي):

عامل هاي اصلي فرسايش آبي برخورد و جريان آب روي سطح خاك و افزايش سرعت آب از آستانه فرسايش است. – جلوگيري از برخورد قطره به سطح خاك و جلوگيري از تجمع و جريان آب در مسير مشخص.

– كاهش سرعت آب در سطح دامنه يا شيب آبراهه و افزايش نفوذ آب به داخل خاك.

– هدايت آب هاي اضافي به مجاري مناسب.

با اجراي طرح هاي آبخيزداري ( مكانيك و بيو مكانيك ، بيولوژيك ومديريتي) صورت مي گيرد.

– سازه هاي كنترل فرسايش و سيلاب ، سازه هاي حفاظتي و هدايتي حاشيه رودخانه و سازه هاي حفاظت بستر آبراهه. اجراي طرحهاي بيومكانيك (تلفيقي):

– هدف انحراف و ذخيره هرزآب و رواناب و افزايش سطح اراضي و تعديل شيب مي باشد:

– كشت روي خطوط تراز ،سنگ چيني،تراس وسكوبندي وبانكت بندي همراه باكاشت گونه هاي مختلف.

–  طرحهاي بيولوژيك و مديريتي مثل حفاظت و قرق مراتع و جنگلها ، بذرپاشي وبذر كاري .

اطلاعات اضافي درباره اين پروژه جابربن حيان در مقطع پنجم دبستان:

اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

طرح جابر كلاس پنجم دبستان جلوگيري از فرسايش خاك

طرح جابر كلاس پنجم دبستان جلوگيري از فرسايش خاك

ادامهـ مطلبـ

برچسب:طرح جابر كلاس سوم دبستان قنات ها و آب گذر ها

طرح جابر كلاس سوم دبستان قنات ها و آب گذر ها

نمونه طرح جابر كلاس سوم دبستان قنات ها و آب گذر ها

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد   قنات ها و آب گذر ها
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد   قنات ها و آب گذر ها
عكس جابربن حيان در مورد   قنات ها و آب گذر ها
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان   قنات ها و آب گذر ها
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

Øتاريحچه قنات

بسياري از پژوهشگران، تاريخ حفر قنات را به دوره‌ي هخامنشي نسبت مي‌دهند. علت اين است كه از دوره‌ي ماقبل هخامنشي سنگ‌نبشته‌هاي اندكي باقي مانده و چون سند مكتوب از ماقبل اين دوره وجود ندارد اين دوره را به غلط دوره‌ي ماقبل تاريخ مي‌دانند در حالي كه علم باستان‌شناسي، مردم‌شناسي و زبان‌شناسي رازهاي نهفته‌ي زيادي را از دوران ماقبل تاريخ براي انسان آشكار نموده است.

پژوهشگران به‌اتفاق معتقدند كه بهره‌برداري از قنات ابتدا در ايران صورت گرفته و در دوره‌ي هخامنشي توسط ايرانيان به عمان، يمن و شاخ آفريقا نيز راه يافت سپس مسلمانان آن را به اسپانيا بردند. مهم‌ترين و قديمي‌ترين كاريزها در ايران، افغانستان و تاجيكستان وجود دارد. در حال حاضر در ٣۴ كشور جهان قنات وجود دارد ولي چهل‌هزار قنات فعال موجود در ايران چند برابر بيش‌تر از مجموع قنات‌ها در ساير كشورهاي جهان است. مهم‌ترين قنات‌هاي ايران در استان‌هاي كويري خراسان، يزد، كرمان، مركزي و فارس وجود دارد.

تاريخ قنات در ايران به‌طور مشخص، به دوره‌ي ايران باستان و ماقبل كتابت و به عصر آهن بر مي‌گردد. تمدن پنج‌هزار ساله‌ي شهر سوخته و تمدن هكمتانه و وجود قنات در اين شهر دليل روشني بر ساخت قنات در دوره‌ي ماقبل هخامنشي است. يكي از قديمي‌ترين اسناد مكتوب شناخته شده كه در آن به قنات اشاره شده، شرح هشتمين نبرد سارگون دوم، (پادشاه آشور است كه در سده هشتم قبل از ميلاد مي‌زيسته) عليه امپراطوري اوراتور در سال ٧١۴ قبل از ميلاد مسيح است (محقق فرانسوي گوبلو به كمك يك لوح بزرگ مسي كه با خط ميخي و به زبان آكادي نوشته شده، از آن مطلع شده است. اين لوح، اكنون در موزه‌ي لوور پاريس موجود مي‌‌باشد).

 

اطلاعات اضافي درباره اين نمونه طرح جابر كلاس سوم دبستان:

اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلوذ:

طرح جابر كلاس سوم دبستان قنات ها و آب گذر ها

طرح جابر كلاس سوم دبستان قنات ها و آب گذر ها

ادامهـ مطلبـ

برچسب:دانلود طرح جابر سوم ابتدايي مطالعه اي درباره نهر

دانلود طرح جابر سوم ابتدايي مطالعه اي درباره نهر

طرح جابر سوم ابتدايي مطالعه اي درباره نهر

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد    مطالعه اي درباره نهر
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد    مطالعه اي درباره نهر
عكس جابربن حيان در مورد    مطالعه اي درباره نهر
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان    مطالعه اي درباره نهر
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

جوي (در زبان گفتاري: جوب، و در برخي لهجه‌ها: جوق) مجرايي است كه آب را از آن، براي آبياري زمين‌ها مي‌گذرانند.[۱] به آب رواني كه از رودخانه باريكتر و از جوي پهن‌تر باشد نَهر مي‌گويند. به كناره‌هاي جوي اصطلاحاً جويبار يا لب جوي گفته مي‌شود.[۲]

به جوي‌ها و نهرهاي دست‌ساز معمولاً بتني كانال گفته مي‌شود. در شهرها جوي‌ها در هنگام بارندگي يا شستشوي خيابان‌ها يا از طريق نشت كردن زمين، و عبور رواناب سطحي آب را گردآوري كرده و به بيرون از محدوده شهري هدايت مي‌كنند. براي جلوگيري از فرسايش كناره جوي‌ها، ايجاد پوشش گياهي و يا آستر سنگي كفايت مي‌كند. آب اگر مدتي در جوي‌ها راكد بماند بدبو مي‌شود و ممكن است موش‌ها نيز در آن خانه گزينند.

در جاينام‌هاي ايران و كشورهاي پيرامون واژه جوي در نام برخي از شهرها و روستاها ديده مي‌شود از آن جمله جويبار، چهارجوي، جوي‌آباد، بالاجوي، جوي آسياب و غيره. در ادبيات فارسي جوي موليان از جوي‌هاي معروف است. موليان جويي بود در نزديكي قلعه بخارا كه در آنجا سامانيان باغ بزرگي داشته‌اند.[۳]

 

اطلاعات اضافي درباره اين نمونه طرح هاي جابربن حيان در مدارس ابتدايي:
اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

دانلود طرح جابر سوم ابتدايي مطالعه اي درباره نهر

دانلود طرح جابر سوم ابتدايي مطالعه اي درباره نهر

ادامهـ مطلبـ

برچسب:دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما

دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما

اين مجموعه شامل:

 • عكس دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما
 • مطالب علمي آموزشي دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنماا
 • نتيجه گيري دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما
 • منابع دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما
 • اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
 • همراه با دفتر كارنما با كيفيت عالي

قسمتي ازين مجموعه

 تعاريف و مفاهيم آمايش 

آمايش سرزمين به معناي بهره‌برداري بهينه از امكانات در راستاي بهبود وضعيت مادي و معنوي و در قلمرو جغرافيايي خاص است.در اين طرح مزيت‌هاي فضاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي، ساماندهي و نظام بخشي مي‌شود. اين كار با هدف ايجاد رابطه منطقي بين توزيع جمعيت و انجام فعاليت‌ها در پهنه سرزمين با توجه به ويژگي‌هاي فضايي مناطق است. 

بر اساس تعاريف و مفاهيم متفاوت از توسعه، برداشت‌هاي گوناگوني نيز از آمايش در ابعاد، اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي آن ارائه شده است. 

در فرهنگ لغات لاروس، آمايش چنين تعريف شده است: بهترين نوع توزيع جغرافيايي فعاليت‌هاي اقتصادي با توجه به منابع طبيعي و انساني. 

فرهنگ اقتصاد و امور اقتصادي ـ اجتماعي معاصر، تعريف‌ آمايش را به شكل ديگري ارائه نموده است: 
سياستي كه هر يك چارچوب جغرافيايي معين در پي بهترين توزيع ممكن جمعيت بر حسب منابع طبيعي و فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌باشد. 

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود اين تعاريف به‌طور عمده بر مفهوم مكان‌گرايي تأكيد دارد و به اين جهت چنانچه از تعريف ژان پل لاكاز نيز بر مي‌آيد: منظور ازآمايش سرزمين، رسيدن مطلوب‌ترين توزيع ممكن جمعيت، توسط بهترين شكل توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي در پهنه سرزمين است. 

 

 


لينك دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنمادانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما

ادامهـ مطلبـ

برچسب:دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما

دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنماا

اين مجموعه شامل:

 • عكس دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • مطالب علمي آموزشي دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • نتيجه گيري دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • منابع دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
 • همراه با دفتر كارنما با كيفيت عالي

قسمتي ازين مجموعه

ديد كلي

خاك‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند كه از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند كه البته نوع و تركيب خاك‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرايط ناحيه فرق مي‌كند. مقدار آبي كه خاك‌ها مي‌توانند بخود جذب كنند. از نظر كشاورزي و همچنين در كارخانه‌هاي راه‌سازي و ساختماني داراي اهميت بسياري است كه البته اين مقدار در درجه اول بستگي به اندازه دانه‌هاي خاك دارد.

تعريف خاك

خاك‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند كه از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند كه البته نوع و تركيب خاك‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرايط ناحيه فرق مي‌كند. مقدار آبي كه خاك‌ها مي‌توانند بخود جذب كنند. از نظر كشاورزي و همچنين در كارخانه‌هاي راه‌سازي و ساختماني داراي اهميت بسياري است كه البته اين مقدار در درجه اول بستگي به اندازه دانه‌هاي خاك دارد.

هرچه دانه خاك ريزتر باشد، آب بيشتري را به خود جذب مي‌كند كه اين خصوصيت براي كارهاي ساختمان‌سازي مناسب نيست. بطور كلي خاك خوب و حد واسط از دانه‌هاي ريز و درشت تشكيل يافته است. تشكيل خاك‌ها به گذشت زمان ، مقاومت سنگ اوليه يا سنگ مادر ، آب و هوا ، فعاليت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافي ناحيه‌اي كه خاك در آن تشكيل مي‌شود بستگي دارد.


لينك دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما


دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما

ادامهـ مطلبـ

برچسب:دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما

دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما

اين مجموعه شامل:

 • عكس دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • مطالب علمي آموزشي دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • نتيجه گيري دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • منابع دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
 • همراه با دفتر كارنما با كيفيت عالي

قسمتي ازين مجموعه

ديد كلي

پراكنش جهاني

در ميان گربه سانان جهان، پلنگ يكي از گسترده ترين محدوده پراكنش جغرافيايي را دارا است. در گذشته پلنگ ها، از جنوب آفريقا تا قسمت هاي جنوبي صحراي بزرگ افريقا، از آنجا به طرف شرق و تا آسياي صغير، ايران، هندوستان، سري لانكا، آسياي جنوب شرقي، چين، تبت و خاور دور و روسيه را در قلمرو خود داشتند اما امروزه اين محدوده بسيار كم شده است.
 

مطالعات نوپا در زمينه پلنگ ايراني


امروزه در مقايسه با يك دهه قبل، اطلاعات بسيار زيادي درباره پلنگ ايراني در دسترس است.
 
تهديدهاي جدي

قطعاً يكي از مهمترين دلايل براي انقراض گونه ها، تخريب زيستگاه و از دست رفتن طعمه است. درباره پلنگ نيز همين طور است. تكه تكه شدن زيستگاه ها، آلودگي و از دست رفتن منابع آب، و كاهش شديد جمعيت طعمه ها يكي از دلايل سير نزولي جمعيت پلنگ است.

اما در چند سال گذشته، پلنگ هاي زيادي بر اثر تصادف با خودروها و يا تغذيه از طعمه مسموم شده به دست انسان از بين رفته اند. تعداد زيادي نيز تا كنون شكار شده اند. 

لينك دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما


دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما

ادامهـ مطلبـ

برچسب:


   آخرین مطالب ارسالی

طرح جابر كلاس پنجم دبستان جلوگيري از فرسايش خاك
طرح جابر چكه كردن شير و هدر رفتن آب پنجم ابتدايي
نمونه طرح جابربن حيان كلاس سوم تقطير خورشيدي آب شور؟
طرح جابر عدسي هاي مقعر و محدب پنجم ابتدايي
طرح جابر كلاس سوم ابتدايي آب چشمه براي نوشيدن بهتر است يا چاه
طرح جابر چهارم دبستان اندازه گيري عمق اقيانوس
طرح جابر آب يك تركيب استثنايي سوم ابتدايي
نمونه طرح جابربن حيان كلاس ششم باران سنج
دانلود طرح جابر دوم ابتدايي علل ايجاد فصول
دانلود طرح جابربن حيان پنجم ابتدايي علل پيدايش شوره زار در خاك

 

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان