عكس طرح جابر كلاس پنجم

طرح جابر عدسي هاي مقعر و محدب پنجم ابتدايي

طرح جابر عدسي هاي مقعر و محدب پنجم ابتدايي

دانلود طرح جابر عدسي هاي مقعر و محدب پنجم ابتدايي

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد عدسي هاي مقعر و محدب
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد عدسي هاي مقعر و محدب
عكس جابربن حيان در مورد عدسي هاي مقعر و محدب
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان عدسي هاي مقعر و محدب
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

عدسيها همانند آينه‌ها داراي تصاوير حقيقي و مجازي هستند، اين تصاوير از پرتو هاي همگرا شونده و واگرا شونده بازتابي ايجاد مي‌شود. بر خلاف آينه‌ها در عدسيها عبور نور نيز مطرح است و تصاوير ممكن است در پشت و جلوي عدسي شكل گيرد. عدسيهايي كه ضخامت قسمتهاي كناريش بزرگتر باشد، پرتو هاي موازي را همگرا مي‌كند و عدسي محدب نام دارد، كه داراي فاصله كانوني مثبت مي‌باشد. بر خلاف آينه‌ها داراي دو كانون در فضاهاي جلو و پشت عدسي مي‌باشند ، عدسيهايي كه ضخامت قسمت محوري آنها كمتر از ضخامت قسمت كناري باشد، پرتوهاي موازي را از هم باز مي‌كنند و داراي فاصله كانوني منفي هستند و عدسي مقعر نام دارند، كه اينها نيز داراي دو كانوني در فضاي جسم و تصوير هستند.

انواع عدسي

عدسي محدب (كوژ)

عدسيهايي كه نور را همگرا مي‌كنند و جهت تصوير سازي حقيقي و نيز همگرا نمودن پرتوهاي تابشي از نقاط دور مانند پرتوهاي ستارگان مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

 

اطلاعات اضافي درباره اين نمونه طرح جابربن حيان در مقطع پنجم:

اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

طرح جابر عدسي هاي مقعر و محدب پنجم ابتدايي

طرح جابر عدسي هاي مقعر و محدب پنجم ابتدايي

ادامهـ مطلبـ

برچسب:



دانلود طرح جابربن حيان پنجم ابتدايي علل پيدايش شوره زار در خاك

دانلود طرح جابربن حيان پنجم ابتدايي علل پيدايش شوره زار در خاك

طرح جابربن حيان پنجم ابتدايي علل پيدايش شوره زار در خاك

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد   علل پيدايش شوره زار در خاك
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد   علل پيدايش شوره زار در خاك
عكس جابربن حيان در مورد   علل پيدايش شوره زار در خاك
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان   علل پيدايش شوره زار در خاك
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

اصول كلي راجع به پيدايش شوره زارها

در تشكيل زمين هاي شور و كويرهاي نمك جهان، عوامل بي شماري در طول دوران زمين شناسي تا كنون دخالت داشته اند.

نمك و مبناي آن

شوره زاري يا نمكي شدن زمين ها، عبارت از جمع شدن مقدار معيني از نمك محلول در قشر سطحي زمين است كه در اثر آن قشر خاكي صلاحيت خود را به عنوان محل رشد و نمو گياه از دست مي دهد.

نمك هايي كه به شوره زاري خاك و توقف فعاليت بيولوژي منتهي مي گردد، تعداد كمتري را شامل مي شوند. اين ها از سه كاتيون اصلي مثل سديم ، منيزيم ، كلسيم و چهار آنيون مثل كلر، سولفات ، كربنات، و بي كربنات است.

مسلما همه نمك ها براي گياهان زراعي ، اگر هم به غلظت بالا رسند، مضر نخواهند بود. رشد گياهان به وسيله گچ و آهك حتي با درصد بالا، آسيب نمي بينند.

 

اطلاعات اضافي درباره اين طرح جابربن حيان پنجم ابتدايي:
اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

دانلود طرح جابربن حيان پنجم ابتدايي علل پيدايش شوره زار در خاك

دانلود طرح جابربن حيان پنجم ابتدايي علل پيدايش شوره زار در خاك

ادامهـ مطلبـ

برچسب:



دانلود طرح جابربن حيان پنجم ابتدايي علوم زمين

دانلود طرح جابربن حيان پنجم ابتدايي علوم زمين

دانلود جابربن حيان پنجم ابتدايي علوم زمين

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد   علوم زمين
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد   علوم زمين
عكس جابربن حيان در مورد   علوم زمين
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان   علوم زمين
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

زمين شناسي يا ژئولوژي (Geology) از لغت يوناني Geo به معني “زمين” و Logos به معني “علم” يا “منطق” گرفته شده است. به عبارت ديگر زمين شناسي علم مطالعه زمين مي‌باشد.

ديد كلي

زمين شناسي علمي است كه درباره پيدايش زمين ، تشكيلات ، ساختمان و مواد تشكيل دهنده زمين ، كوهها ، دشت‌ها و اقيانوس و همچنين تاريخ پيدايش جانداران و تسلسل وقايع فيزيكي در زمين و بالاخره تحولاتي كه در زمين صورت گرفته و مي‌گيرد بحث مي‌نمايد. زمين شناسي در نيم قرن اخير در جهان و در ربع قرن حاضر در ايران گسترش فراواني يافت. بسياري از نظريات سابق دگرگون شد و زمين شناس در بررسي سياره پرارزش خود به آگاهيهاي نوين دست يافت كه پايه علوم زمين جديد را فراهم ساخت چون مانند همه رشته‌هاي تجربي كار زمين شناسي بر اساس مشاهده و تغيير است لذا هر قدر امكان مشاهده مستقيم و غير مستقيم ما ، از راه‌هاي ژئوفيزيك ، ژئوشيمي ، ماهواره‌ها و الكترونيك افزايش يابد، طبعا آگاهي‌هاي ما هم از جهان و از گذشته كره زمين عميق‌تر مي‌گردد.

 

اطلاعات اضافي درباره اين جابربن حيان پنجم ابتدايي علوم زمين:

اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

دانلود طرح جابربن حيان پنجم ابتدايي علوم زمين

دانلود طرح جابربن حيان پنجم ابتدايي علوم زمين

ادامهـ مطلبـ

برچسب:



دانلود طرح جابربن حيان پنجم دبستان فاصله كانوني چشم

دانلود طرح جابربن حيان پنجم دبستان فاصله كانوني چشم

دانلود جابربن حيان پنجم دبستان فاصله كانوني چشم
اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد   فاصله كانوني چشم
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد   فاصله كانوني چشم
عكس جابربن حيان در مورد   فاصله كانوني چشم
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان   فاصله كانوني چشم
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

ساختمان عدسي

عدسي عضوي است محدب الطرفين ، قابل انعطاف، بدون رگ و شفاف با قطر ۹ ميليمتر و ضخامت ۴ ميليمتر كه ما بين مايع زلاليه و زجاجيه چشم قرار دارد. و توسط زنولها به شيارهاي بين جسم مژگاني اتصال دارد. عدسي فرد بالغ داراي سه بخش كپسول، پوشش جلويي و ماده عدسي است. كپسول غشاي پايه قابل انعطاف و سختي است كه كل عدسي را مي‌پوشاند فقط سطح جلويي عدسي به وسيله پوشش مكعبي پوشانيده شده است.

استواي عدسي، سلولهاي مكعبي استوانه‌اي مي‌شوند از حالت عمودي به حالت موازي با سطح عدسي در مي‌آيند و رشته‌هاي عدسي را مي‌سازند اين رشته‌ها به شكل دواير متحدالمركز در پيرامون يك هسته مركزي، عمود بر مردمك قرار مي‌گيرند. رشته‌هاي پير بدون هسته‌اند و رشته‌هاي جوان در استواي عدسي ساخته مي‌شوند هر رشته يك منشور شش ضلعي بطول ۷-۱۰ ميليمتر است كه تمامي قطر عدسي را طي مي‌كنند. كپسول عدسي كمي از جدارمويرگ نفوذ‌پذيرتر است. عدسي حاوي ۶۵% آب ، ۳۵% پروتئين ، پتاسيم ، اسيد اسكوربيك ، گلوتاتيون اكسيد و احياء و … مي‌باشد. عدسي بدون رگ و عصب است و مواد غذايي را از زلاليه مي‌گيرد. سلولهاي اپي‌تليال استوانه‌اي عدسي در تمام عمر تكثير مي‌شوند و فيبرهاي مسن‌تر به داخل هسته عدسي مي‌روند.

عمل عدسي در چشم

عدسي (بعد از قرنيه) دومين قدرت چشم است. عدسي در پشت مردمك واقع شده است و عمل تطابق و متمركز كردن نور بر روي شبكيه را انجام مي‌دهد. در هنگام مطالعه، عدسي با تغيير انحنا خود اين امكان را ايجاد مي‌نمايد كه بتوانيم اجسام نزديك را بخوبي ببينيم.

 

اطلاعات اضافي درباره اين دانلود جابربن حيان پنجم دبستان:

اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

دانلود طرح جابربن حيان پنجم دبستان فاصله كانوني چشم

دانلود طرح جابربن حيان پنجم دبستان فاصله كانوني چشم

ادامهـ مطلبـ

برچسب:



نمونه طرح جابر پنجم ابتدايي خشكسالي و اثرات آن

نمونه طرح جابر پنجم ابتدايي خشكسالي و اثرات آن

دانلود نمونه طرح جابر پنجم ابتدايي خشكسالي و اثرات آن

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد    خشكسالي ها و اثرات آنها
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد    خشكسالي ها و اثرات آنها
عكس جابربن حيان در مورد    خشكسالي ها و اثرات آنها
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان    خشكسالي ها و اثرات آنها
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

خشكسالي كشاورزي :

از ديدگاه كشاورزي زماني كه رطوبت خاك از نياز واقعي محصول كمتر باشد و منجر به خسارت در محصول شود خشكسالي اتفاق افتاده است.

چون در محاسبه نياز آبي گياهان مشخص شده كه نياز آبي آنها باهم متفاوت است بنابراين مفهوم خشكسالي از ديدگاه كشاورزي براي محصولات مختلف يكسان نمي باشد. خشكسالي كشاورزي معمولاً بعد از خشكسالي هواشناسي وقبل از خشكسالي هيدرولوژيك اتفاق مي افتد وكشاورزي معمولااولين بخش اقتصادي است كه تحت تأثير خشكسالي قرار ميگيرد.

خشكسالي كشاورزي اثرات ويژگيهاي مختلف هواشناسي يا هيدرولوژيكي خشكسالي را به اين پديده كشاورزي بويژه كمبود بارش ، اختلاف بين تبخير و تعرق واقعي و پتانسيل ، كمبود رطوبت خاك، افت سطح آب زيرزميني يا مخزن و … مرتبط مي سازد . نياز آبي گياه بستگي به شرايط جوي غالب ، خصوصيات زيستي گياه خاص ، مرحله رشد آن و خصوصيات فيزيكي و بيولوژيكي خاك دارد .

علايم و نشانه هاي خشكسالي:

بر اساس آمار و اطلاعات گرفته شده از اداره هواشناسي شهرستان، كاهش بارندگي، افزايش متوسط دماي روزانه و كاهش تعداد روزهاي يخبندان در دوره ي ۴۰ ساله اخير به خوبي گوياي وقوع خشكسالي شديد در اين شهرستان مي باشد.

 

اطلاعات اضافي درباره اين پروژه جابربن حيان در مدارس ابتدايي:
اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

نمونه طرح جابر پنجم ابتدايي خشكسالي و اثرات آن

نمونه طرح جابر پنجم ابتدايي خشكسالي و اثرات آن

ادامهـ مطلبـ

برچسب:



دانلود طرح جابربن حيان پايه پنجم ابتدايي رخداد فرسايش

دانلود طرح جابربن حيان پايه پنجم ابتدايي رخداد فرسايش

طرح جابربن حيان پايه پنجم ابتدايي رخداد فرسايش

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد    رخداد فرسايش
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد    رخداد فرسايش
عكس جابربن حيان در مورد    رخداد فرسايش
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان    رخداد فرسايش
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

عوامل فرسايش

۱-نيروي جاذبه ۲-آب سطحي ۳-آب زير زميني ۴-آب‌هاي جاري ۵-يخچال‌ها ۶-باد-سيل زدگي-امواج دريا

باد

نمايي از باروي قديمي ري كه در اثر گذشت زمان فرسوده شده‌است

باد بخودي خود نمي‌تواند صخره‌ها را فرسايش دهد ولي وقتي همراه خود ذرات معلق شن يا خاك را حمل مي‌كند موجب ساييده شدن حتي سخت‌ترين صخره‌ها نيز مي‌گردد. اين عمل شبيه حركت لا دور آهسته سنباده كشي است كه به منظور تميز كردن سطح فلزات قبل از رنگ كردن آنها مورد استفاده فرار مي‌گيرد.

فرسايش طبيعي

آب

آب به تنهايي مهم‌ترين عامل فرسايش به حساب مي‌آيد. باران، جويبارها و رودخانه ها؛ همگي خاك را خراشيده و با خود حمل مي‌كنند. و امواج سواحل درياها و درياچه‌ها را مي‌فرسايند. در حقيقت مي‌توان گفت هر زمان و بهر شكلي كه آب در حال حركت باشد موجب فرسايش سرحدات خود مي‌گردد.

تغييرات دما

وقتي كه فرسايش زمين‌شناسي مورد نظر باشد گذشت زمان غير قابل تشخيص است و تغييرات بسيار جزيي يا بسيار آهسته در مدت طولاني تدريجاً اهميت پيدا مي‌كنند. به عنوان مثال مي‌توان از ورقه ورقه شدن و شكاف برداشتن سنگها و صخره‌ها در اثر تغيير درجه حرارت نام برد. تغييرات سريع درجه حرارت روز و شب فقط روي سطح صخره‌ها اثر مي‌گذارد در حاليكه تغييرات آرام بين زمستان و تابستان تا اعماق بيشتري نفوذ مي‌كند. وقتي كه تغييرات درجه حرارت با يخبندان نيز همراه باشد در اثر انبساط حجم آب در بين شكافها و درزها اثر خردكنندگي آن بشدت افزايش ميبابد. بطوري كه در شكل اول نشان داده شده‌است انقباض و انبساط توده يخ در روي سطح شيبدار موجب حركت تدريجي آن به طرف پايين تپه مي‌گردد.

 

اطلاعات اضافي درباره اين طرح جابربن حيان پايه پنجم ابتدايي:

اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

دانلود طرح جابربن حيان پايه پنجم ابتدايي رخداد فرسايش

دانلود طرح جابربن حيان پايه پنجم ابتدايي رخداد فرسايش

ادامهـ مطلبـ

برچسب:



طرح جابر پنجم مجموعه پوسته ها و صدف ها

طرح جابر پنجم مجموعه پوسته ها و صدف ها

هترين نمونه طرح جابر پنجم مجموعه پوسته ها و صدف ها

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد    مجموعه پوسته ها و صدف ها
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد    مجموعه پوسته ها و صدف ها
عكس جابربن حيان در مورد    مجموعه پوسته ها و صدف ها
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان    مجموعه پوسته ها و صدف ها
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه
صدف چگونه ساخته مي شود ؟؟؟

حتما بارها متوجه گوش ماهي هاي ريز و درشت در ساحل دريا و رودخانه شده ايد . برخي از گوش ماهي ها به اندازه اي ريزند كه براي ديدنشان بايد از ذره بين استفاده كرد . در مقابل ، اندازه ي برخي ديگر ممكن است به ۱۲۰ سانتي متر برسد .

آيا مي دانيد اين گوش ماهي ها چگونه ساخته مي شوند ؟ در واقع گوش ماهي ، صدفي است كه توسط برخي از موجودات آبزي ساخته مي شود . به اين موجودات ، نرم تن مي گويند .

دانشمندان بيش از ۶۰ هزار نوع نرم تن را مطالعه و شناسايي كرده اند . هر چه نرم تن بزرگتر شود ، جسم خارجي آ ن نيزبزرگتر و سخت تر مي شود . جنس صدف ها از كربنات كلسيم ( آهك ) است . نرم تن آهك مورد نياز براي ساختن صدف را از آب دريا به دست مي آورد . صدف پس از مرگ نرو تن در آب شناور مي شود و به سطح آب مي آيد .

هر صدف داراي سه لايه است . سطح داخلي يا لايه اول ، از قشري صاف و مرواريد مانند پوشيده شده است . لايه ي دوم ، حالتي متبلور دارد و از جنس كربنات كلسيم است . لايه ي خارجي يا لايه ي سوم ، بسيار شاخي و نازك است و مي توان آن رااز روي صدف جدا كرد . اين لايه ، لوله هايي را مي سازد كه دو نيمه ي صدف را به هم مرتبط مي كنند .

در زمانهاي قديم مردم از صدف نرم تنان به عنوان سكه استفاده مي كردند . صدفهاي ريز و رنگارنگ نيز براي ساختن گردنبند مورد استفاده قرار مي كرفتند . امروز از آنها به عنوان وسايل تزييني در منازل استفاده مي شود.

 

لينك دانلود:

طرح جابر پنجم مجموعه پوسته ها و صدف ها

طرح جابر پنجم مجموعه پوسته ها و صدف ها

ادامهـ مطلبـ

برچسب:



دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما

دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما

اين مجموعه شامل:

 • عكس دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما
 • مطالب علمي آموزشي دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنماا
 • نتيجه گيري دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما
 • منابع دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما
 • اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
 • همراه با دفتر كارنما با كيفيت عالي

قسمتي ازين مجموعه

 تعاريف و مفاهيم آمايش 

آمايش سرزمين به معناي بهره‌برداري بهينه از امكانات در راستاي بهبود وضعيت مادي و معنوي و در قلمرو جغرافيايي خاص است.در اين طرح مزيت‌هاي فضاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي، ساماندهي و نظام بخشي مي‌شود. اين كار با هدف ايجاد رابطه منطقي بين توزيع جمعيت و انجام فعاليت‌ها در پهنه سرزمين با توجه به ويژگي‌هاي فضايي مناطق است. 

بر اساس تعاريف و مفاهيم متفاوت از توسعه، برداشت‌هاي گوناگوني نيز از آمايش در ابعاد، اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي آن ارائه شده است. 

در فرهنگ لغات لاروس، آمايش چنين تعريف شده است: بهترين نوع توزيع جغرافيايي فعاليت‌هاي اقتصادي با توجه به منابع طبيعي و انساني. 

فرهنگ اقتصاد و امور اقتصادي ـ اجتماعي معاصر، تعريف‌ آمايش را به شكل ديگري ارائه نموده است: 
سياستي كه هر يك چارچوب جغرافيايي معين در پي بهترين توزيع ممكن جمعيت بر حسب منابع طبيعي و فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌باشد. 

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود اين تعاريف به‌طور عمده بر مفهوم مكان‌گرايي تأكيد دارد و به اين جهت چنانچه از تعريف ژان پل لاكاز نيز بر مي‌آيد: منظور ازآمايش سرزمين، رسيدن مطلوب‌ترين توزيع ممكن جمعيت، توسط بهترين شكل توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي در پهنه سرزمين است. 

 

 


لينك دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما



دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما

ادامهـ مطلبـ

برچسب:



دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما

دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنماا

اين مجموعه شامل:

 • عكس دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • مطالب علمي آموزشي دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • نتيجه گيري دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • منابع دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
 • همراه با دفتر كارنما با كيفيت عالي

قسمتي ازين مجموعه

ديد كلي

خاك‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند كه از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند كه البته نوع و تركيب خاك‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرايط ناحيه فرق مي‌كند. مقدار آبي كه خاك‌ها مي‌توانند بخود جذب كنند. از نظر كشاورزي و همچنين در كارخانه‌هاي راه‌سازي و ساختماني داراي اهميت بسياري است كه البته اين مقدار در درجه اول بستگي به اندازه دانه‌هاي خاك دارد.

تعريف خاك

خاك‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند كه از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند كه البته نوع و تركيب خاك‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرايط ناحيه فرق مي‌كند. مقدار آبي كه خاك‌ها مي‌توانند بخود جذب كنند. از نظر كشاورزي و همچنين در كارخانه‌هاي راه‌سازي و ساختماني داراي اهميت بسياري است كه البته اين مقدار در درجه اول بستگي به اندازه دانه‌هاي خاك دارد.

هرچه دانه خاك ريزتر باشد، آب بيشتري را به خود جذب مي‌كند كه اين خصوصيت براي كارهاي ساختمان‌سازي مناسب نيست. بطور كلي خاك خوب و حد واسط از دانه‌هاي ريز و درشت تشكيل يافته است. تشكيل خاك‌ها به گذشت زمان ، مقاومت سنگ اوليه يا سنگ مادر ، آب و هوا ، فعاليت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافي ناحيه‌اي كه خاك در آن تشكيل مي‌شود بستگي دارد.


لينك دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما


دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما

ادامهـ مطلبـ

برچسب:



دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما

دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما

اين مجموعه شامل:

 • عكس دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • مطالب علمي آموزشي دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • نتيجه گيري دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • منابع دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
 • همراه با دفتر كارنما با كيفيت عالي

قسمتي ازين مجموعه

ديد كلي

پراكنش جهاني

در ميان گربه سانان جهان، پلنگ يكي از گسترده ترين محدوده پراكنش جغرافيايي را دارا است. در گذشته پلنگ ها، از جنوب آفريقا تا قسمت هاي جنوبي صحراي بزرگ افريقا، از آنجا به طرف شرق و تا آسياي صغير، ايران، هندوستان، سري لانكا، آسياي جنوب شرقي، چين، تبت و خاور دور و روسيه را در قلمرو خود داشتند اما امروزه اين محدوده بسيار كم شده است.
 

مطالعات نوپا در زمينه پلنگ ايراني


امروزه در مقايسه با يك دهه قبل، اطلاعات بسيار زيادي درباره پلنگ ايراني در دسترس است.
 
تهديدهاي جدي

قطعاً يكي از مهمترين دلايل براي انقراض گونه ها، تخريب زيستگاه و از دست رفتن طعمه است. درباره پلنگ نيز همين طور است. تكه تكه شدن زيستگاه ها، آلودگي و از دست رفتن منابع آب، و كاهش شديد جمعيت طعمه ها يكي از دلايل سير نزولي جمعيت پلنگ است.

اما در چند سال گذشته، پلنگ هاي زيادي بر اثر تصادف با خودروها و يا تغذيه از طعمه مسموم شده به دست انسان از بين رفته اند. تعداد زيادي نيز تا كنون شكار شده اند. 

لينك دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما


دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما

ادامهـ مطلبـ

برچسب:






   آخرین مطالب ارسالی

طرح جابر كلاس پنجم دبستان جلوگيري از فرسايش خاك
طرح جابر چكه كردن شير و هدر رفتن آب پنجم ابتدايي
نمونه طرح جابربن حيان كلاس سوم تقطير خورشيدي آب شور؟
طرح جابر عدسي هاي مقعر و محدب پنجم ابتدايي
طرح جابر كلاس سوم ابتدايي آب چشمه براي نوشيدن بهتر است يا چاه
طرح جابر چهارم دبستان اندازه گيري عمق اقيانوس
طرح جابر آب يك تركيب استثنايي سوم ابتدايي
نمونه طرح جابربن حيان كلاس ششم باران سنج
دانلود طرح جابر دوم ابتدايي علل ايجاد فصول
دانلود طرح جابربن حيان پنجم ابتدايي علل پيدايش شوره زار در خاك

 

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان