موضوع طرح جابر بن حيان سوم ابتدايي

طرح جابر كلاس پنجم دبستان جلوگيري از فرسايش خاك

طرح جابر كلاس پنجم دبستان جلوگيري از فرسايش خاك

نمونه طرح جابر كلاس پنجم دبستان جلوگيري از فرسايش خاك

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد جلوگيري از فرسايش خاك؟
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد جلوگيري از فرسايش خاك؟
عكس جابربن حيان در مورد جلوگيري از فرسايش خاك؟
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان جلوگيري از فرسايش خاك؟
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

با چه روش هايي مي توانيم از فرسايش خاك جلوگيري كنيم؟

– روش مستقيم (ساختماني و سازه اي):

عامل هاي اصلي فرسايش آبي برخورد و جريان آب روي سطح خاك و افزايش سرعت آب از آستانه فرسايش است. – جلوگيري از برخورد قطره به سطح خاك و جلوگيري از تجمع و جريان آب در مسير مشخص.

– كاهش سرعت آب در سطح دامنه يا شيب آبراهه و افزايش نفوذ آب به داخل خاك.

– هدايت آب هاي اضافي به مجاري مناسب.

با اجراي طرح هاي آبخيزداري ( مكانيك و بيو مكانيك ، بيولوژيك ومديريتي) صورت مي گيرد.

– سازه هاي كنترل فرسايش و سيلاب ، سازه هاي حفاظتي و هدايتي حاشيه رودخانه و سازه هاي حفاظت بستر آبراهه. اجراي طرحهاي بيومكانيك (تلفيقي):

– هدف انحراف و ذخيره هرزآب و رواناب و افزايش سطح اراضي و تعديل شيب مي باشد:

– كشت روي خطوط تراز ،سنگ چيني،تراس وسكوبندي وبانكت بندي همراه باكاشت گونه هاي مختلف.

–  طرحهاي بيولوژيك و مديريتي مثل حفاظت و قرق مراتع و جنگلها ، بذرپاشي وبذر كاري .

اطلاعات اضافي درباره اين پروژه جابربن حيان در مقطع پنجم دبستان:

اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

طرح جابر كلاس پنجم دبستان جلوگيري از فرسايش خاك

طرح جابر كلاس پنجم دبستان جلوگيري از فرسايش خاك

ادامهـ مطلبـ

برچسب:طرح جابر چهارم دبستان اندازه گيري عمق اقيانوس

طرح جابر چهارم دبستان اندازه گيري عمق اقيانوس

طرح جابربن حيان كلاس چهارم دبستان اندازه گيري عمق اقيانوس

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد اندازه گيري عمق اقيانوس
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد اندازه گيري عمق اقيانوس
عكس جابربن حيان در مورد اندازه گيري عمق اقيانوس
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان اندازه گيري عمق اقيانوس
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

امروزه، دانشمندان بواسطه اختراع عمق پيماي منعكس كننده صدا يا سونار (SONAR) كه مخفف SOund Navigation And Ranging مي باشد، از انعكاس صداها از عمق اقيانوس، براي كشف ميزان ارتفاع آب در آن نقطه از اقيانوس، قادر به ارائه نظريات بهتري در مورد كف اقيانوس گشته اند. اين وسيله از روي كشتي امواج صوتي را به درون آب مي فرستد و صدا در آب در حدود يك مايل در ثانيه حركت كرده و به طرف ابزاري روي كشتي انعكاس مي يابد. هرچه كه عمق آب بيشتر باشد، صدا ديرتر به كشتي مي رسد. در انواع جديد اين ابزار، امواج صوتي با فركانس بالا از كشتي فرستاده شده و سپس انعكاس صدا بوسيله ابزاري به صورت علامت تيره روي ورق هاي مخصوص ثبت مي شود. كاغذ معمولاً چاپ شده، بطوريكه عمق فوراً بر حسب Fathom خوانده مي شود.

با اين دستگاه، پيدا كردن عمق دريا آسان است، ولي اين دستگاه كارهاي بيشتري نيز انجام مي دهد. اين دستگاه يك برش عمودي يا خط پيوسته بدست مي دهد كه دقيقاً مشخص مي كند كف اقيانوس در زير كشتي چه شكلي را دارد. اين كار مانند داشتن يك عمق سنج در هر چند متر از طول مسير كشتي مي باشد. اگر كشتي از روي كوهي در زير دريا بگذرد، اين دستگاه شكل دقيق كوه را ثبت كرده و اگر در كف اقيانوس تپه دريايي وجود داشته باشد، آن را نشان مي دهد و هيچ پستي و بلندي حتي به ارتفاع يك متر را از نظر دور نمي كند.

 

اطلاعات اضافي درباره اين نمونه طرح جابربن حيان كلاس چهارم دبستان :

اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

طرح جابر چهارم دبستان اندازه گيري عمق اقيانوس

طرح جابر چهارم دبستان اندازه گيري عمق اقيانوس

ادامهـ مطلبـ

برچسب:طرح جابر قالب گيري و ريخته گري چهارم ابتدايي

طرح جابر قالب گيري و ريخته گري چهارم ابتدايي

دانلود طرح جابر قالب گيري و ريخته گري چهارم ابتدايي

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد   قالب گيري و ريخته گري
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد   قالب گيري و ريخته گري
عكس جابربن حيان در مورد   قالب گيري و ريخته گري
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان   قالب گيري و ريخته گري
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

ريخته‌گري فن شكل دادن فلزاتو آلياژها از طريق ذوب، ريختن مذاب در محفظه‌اي به نام قالبو آنگاه سرد كردن و انجماد آن مطابق شكل محفظه قالب مي‌باشد. اين روش قديمي‌ترين فرايند شناخته شده براي بدست آوردن شكل مطلوب فلزات است. اولين كوره‌هاي ريخته‌گري از خاك رس ساخته مي‌شدند و لايه‌هايي از مس و چوببه تناوب در آن چيده مي‌شد.

ريخته گري در حوزه هاي متفاوت علم، هنر و فناوري مطرح است. به هر ميزان كه ريخته‌گري از حيث علمي پيشرفت مي‌كند، ولي در عمل هنوز تجربه، سليقه و هنر قالب ساز و ريخته‌گر است كه تضمين كننده تهيه قطعه‌اي سالم و بدون عيب است. اين فن از اساسي‌ترين روشهاي توليد مي‌باشد. به دليل اينكه بيشتر از ۵۰درصد از قطعات انواع ماشين آلات به اين طريق تهيه مي‌شوند. فلزاتي كه خاصيت پلاستيك كمي دارند با قطعاتي كه داراي اشكال پيچيده هستند، به روش ريخته‌گري شكل داده مي‌شوند.

از ديدگاه نوع قالب روش‌هاي ريخته‌گري به دو دسته تقسيم مي‌شوند :

ريخته‌گري در قالبهاي تكبار (Expendable Molds)

در قالبهاي دايمي (Permanent Molds).

 

اطلاعات اضافي درباره اين طرح هاي جابربن حيان در مدارس ابتدايي:

اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

طرح جابر قالب گيري و ريخته گري چهارم ابتدايي

طرح جابر قالب گيري و ريخته گري چهارم ابتدايي

ادامهـ مطلبـ

برچسب:طرح جابر كلاس سوم دبستان قنات ها و آب گذر ها

طرح جابر كلاس سوم دبستان قنات ها و آب گذر ها

نمونه طرح جابر كلاس سوم دبستان قنات ها و آب گذر ها

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد   قنات ها و آب گذر ها
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد   قنات ها و آب گذر ها
عكس جابربن حيان در مورد   قنات ها و آب گذر ها
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان   قنات ها و آب گذر ها
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

Øتاريحچه قنات

بسياري از پژوهشگران، تاريخ حفر قنات را به دوره‌ي هخامنشي نسبت مي‌دهند. علت اين است كه از دوره‌ي ماقبل هخامنشي سنگ‌نبشته‌هاي اندكي باقي مانده و چون سند مكتوب از ماقبل اين دوره وجود ندارد اين دوره را به غلط دوره‌ي ماقبل تاريخ مي‌دانند در حالي كه علم باستان‌شناسي، مردم‌شناسي و زبان‌شناسي رازهاي نهفته‌ي زيادي را از دوران ماقبل تاريخ براي انسان آشكار نموده است.

پژوهشگران به‌اتفاق معتقدند كه بهره‌برداري از قنات ابتدا در ايران صورت گرفته و در دوره‌ي هخامنشي توسط ايرانيان به عمان، يمن و شاخ آفريقا نيز راه يافت سپس مسلمانان آن را به اسپانيا بردند. مهم‌ترين و قديمي‌ترين كاريزها در ايران، افغانستان و تاجيكستان وجود دارد. در حال حاضر در ٣۴ كشور جهان قنات وجود دارد ولي چهل‌هزار قنات فعال موجود در ايران چند برابر بيش‌تر از مجموع قنات‌ها در ساير كشورهاي جهان است. مهم‌ترين قنات‌هاي ايران در استان‌هاي كويري خراسان، يزد، كرمان، مركزي و فارس وجود دارد.

تاريخ قنات در ايران به‌طور مشخص، به دوره‌ي ايران باستان و ماقبل كتابت و به عصر آهن بر مي‌گردد. تمدن پنج‌هزار ساله‌ي شهر سوخته و تمدن هكمتانه و وجود قنات در اين شهر دليل روشني بر ساخت قنات در دوره‌ي ماقبل هخامنشي است. يكي از قديمي‌ترين اسناد مكتوب شناخته شده كه در آن به قنات اشاره شده، شرح هشتمين نبرد سارگون دوم، (پادشاه آشور است كه در سده هشتم قبل از ميلاد مي‌زيسته) عليه امپراطوري اوراتور در سال ٧١۴ قبل از ميلاد مسيح است (محقق فرانسوي گوبلو به كمك يك لوح بزرگ مسي كه با خط ميخي و به زبان آكادي نوشته شده، از آن مطلع شده است. اين لوح، اكنون در موزه‌ي لوور پاريس موجود مي‌‌باشد).

 

اطلاعات اضافي درباره اين نمونه طرح جابر كلاس سوم دبستان:

اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلوذ:

طرح جابر كلاس سوم دبستان قنات ها و آب گذر ها

طرح جابر كلاس سوم دبستان قنات ها و آب گذر ها

ادامهـ مطلبـ

برچسب:نمونه طرح جابر چهارم دبستان كاني ها

نمونه طرح جابر چهارم دبستان كاني ها

كامل ترين نمونه طرح جابر چهارم دبستان كاني ها
اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد   كاني ها
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد   كاني ها
عكس جابربن حيان در مورد   كاني ها
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان   كاني ها
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي از نمونه طرح جابر چهارم دبستان كاني ها

ويژگي‌هاي كاني‌ها
كاني‌ها همگن اند، يعني ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي همهٔ ذره‌هاي سازندهٔ آن‌ها، يكسان است. براي مثال، اگر يك قطعه هاليت يا نمك خوراكي را به تكه‌هاي بسيار كوچكي بشكنيم، همهٔ ذره‌هاي به‌دست آمده، مزهٔ شوري دارند، به‌سادگي در آب حل مي‌شوند و ديگر ويژگي‌هاي نمك را نشان مي‌دهند.

كاني‌ها جامد و بلوري‌اند: يعني، ذره‌هاي سازندهٔ آن‌ها براساس نظم و قانون معيني كنار هم قرار گرفته‌اند؛ به نحوي كه، همه سطح‌هاي بيروني يك كاني، صاف است. شكل بلوري و منظم كاني‌ها از آرايش اتم‌ها و مولكول‌هاي دروني آن‌ها ناشي مي‌شود.

هر كاني تركيب شيميايي ثابتي دارد. براي مثال، پيريت هميشه FeS۲ و كلسيت CaCO۳ همواره‌است. البته، در برخي كاني‌ها ممكن است نسبت برخي عنصرها تغيير كند. براي مثال، در كاني الوين FeMgSiO۴ ممكن است درصد آهن و منيزيم از بلوري به بلوري ديگر، از ۰ تا ۱۰۰٪ تغيير كند.

برخي كاني‌ها، مانند طلا، از يك عنصر درست شده‌اند. البته، طلا كم‌تر به صورت خالص يافت مي‌شود. بلورهاي مكعبي و زرد رنگ طلا، اگر با نقره همراه باشند، روشن‌تر و اگر با مس همراه باشند، قرمزتر به نظر مي‌رسند. بسيار از كاني‌ها از دو يا چند عنصر متفاوت هستند كه مادهٔ مركبي را به‌وجود آورده‌اند. براي مثال، فراوان‌ترين كاني، يعني كوارتز، تركيبي از سيليسيم و اكسيژن است.

 

اطلاعات اضافي درباره اين طرح جابر چهارم دبستان كاني ها:

اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

نمونه طرح جابر چهارم دبستان كاني ها

نمونه طرح جابر چهارم دبستان كاني ها

ادامهـ مطلبـ

برچسب:دانلود طرح جابر سوم ابتدايي مطالعه اي درباره نهر

دانلود طرح جابر سوم ابتدايي مطالعه اي درباره نهر

طرح جابر سوم ابتدايي مطالعه اي درباره نهر

اين مجموعه شامل:

پوستر هاي طرح جابربن حيان در مورد    مطالعه اي درباره نهر
تابلوي نمايش طرح جابربن حيان  در مورد    مطالعه اي درباره نهر
عكس جابربن حيان در مورد    مطالعه اي درباره نهر
مطالب علمي آموزشي در باره طرح جابربن حيان    مطالعه اي درباره نهر
اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
قسمتي ازين مجموعه

جوي (در زبان گفتاري: جوب، و در برخي لهجه‌ها: جوق) مجرايي است كه آب را از آن، براي آبياري زمين‌ها مي‌گذرانند.[۱] به آب رواني كه از رودخانه باريكتر و از جوي پهن‌تر باشد نَهر مي‌گويند. به كناره‌هاي جوي اصطلاحاً جويبار يا لب جوي گفته مي‌شود.[۲]

به جوي‌ها و نهرهاي دست‌ساز معمولاً بتني كانال گفته مي‌شود. در شهرها جوي‌ها در هنگام بارندگي يا شستشوي خيابان‌ها يا از طريق نشت كردن زمين، و عبور رواناب سطحي آب را گردآوري كرده و به بيرون از محدوده شهري هدايت مي‌كنند. براي جلوگيري از فرسايش كناره جوي‌ها، ايجاد پوشش گياهي و يا آستر سنگي كفايت مي‌كند. آب اگر مدتي در جوي‌ها راكد بماند بدبو مي‌شود و ممكن است موش‌ها نيز در آن خانه گزينند.

در جاينام‌هاي ايران و كشورهاي پيرامون واژه جوي در نام برخي از شهرها و روستاها ديده مي‌شود از آن جمله جويبار، چهارجوي، جوي‌آباد، بالاجوي، جوي آسياب و غيره. در ادبيات فارسي جوي موليان از جوي‌هاي معروف است. موليان جويي بود در نزديكي قلعه بخارا كه در آنجا سامانيان باغ بزرگي داشته‌اند.[۳]

 

اطلاعات اضافي درباره اين نمونه طرح هاي جابربن حيان در مدارس ابتدايي:
اين پروژه به صورت كامل و آماده پرينت توسط دانش آموزان و معلمين و آموزگاران گرامي مي باشد. تمامي فايل هاي اين مجموعه قابل ويرايش و در قالب ورد (Word)  مي باشند.

لينك دانلود:

دانلود طرح جابر سوم ابتدايي مطالعه اي درباره نهر

دانلود طرح جابر سوم ابتدايي مطالعه اي درباره نهر

ادامهـ مطلبـ

برچسب:دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما

دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما

اين مجموعه شامل:

 • عكس دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما
 • مطالب علمي آموزشي دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنماا
 • نتيجه گيري دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما
 • منابع دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما
 • اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
 • همراه با دفتر كارنما با كيفيت عالي

قسمتي ازين مجموعه

 تعاريف و مفاهيم آمايش 

آمايش سرزمين به معناي بهره‌برداري بهينه از امكانات در راستاي بهبود وضعيت مادي و معنوي و در قلمرو جغرافيايي خاص است.در اين طرح مزيت‌هاي فضاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي، ساماندهي و نظام بخشي مي‌شود. اين كار با هدف ايجاد رابطه منطقي بين توزيع جمعيت و انجام فعاليت‌ها در پهنه سرزمين با توجه به ويژگي‌هاي فضايي مناطق است. 

بر اساس تعاريف و مفاهيم متفاوت از توسعه، برداشت‌هاي گوناگوني نيز از آمايش در ابعاد، اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي آن ارائه شده است. 

در فرهنگ لغات لاروس، آمايش چنين تعريف شده است: بهترين نوع توزيع جغرافيايي فعاليت‌هاي اقتصادي با توجه به منابع طبيعي و انساني. 

فرهنگ اقتصاد و امور اقتصادي ـ اجتماعي معاصر، تعريف‌ آمايش را به شكل ديگري ارائه نموده است: 
سياستي كه هر يك چارچوب جغرافيايي معين در پي بهترين توزيع ممكن جمعيت بر حسب منابع طبيعي و فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌باشد. 

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود اين تعاريف به‌طور عمده بر مفهوم مكان‌گرايي تأكيد دارد و به اين جهت چنانچه از تعريف ژان پل لاكاز نيز بر مي‌آيد: منظور ازآمايش سرزمين، رسيدن مطلوب‌ترين توزيع ممكن جمعيت، توسط بهترين شكل توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي در پهنه سرزمين است. 

 

 


لينك دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنمادانلود طرح جابر با موضوع آمايش سرزمين به همراه دفتر كارنما

ادامهـ مطلبـ

برچسب:دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما

دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنماا

اين مجموعه شامل:

 • عكس دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • مطالب علمي آموزشي دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • نتيجه گيري دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • منابع دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما
 • اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
 • همراه با دفتر كارنما با كيفيت عالي

قسمتي ازين مجموعه

ديد كلي

خاك‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند كه از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند كه البته نوع و تركيب خاك‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرايط ناحيه فرق مي‌كند. مقدار آبي كه خاك‌ها مي‌توانند بخود جذب كنند. از نظر كشاورزي و همچنين در كارخانه‌هاي راه‌سازي و ساختماني داراي اهميت بسياري است كه البته اين مقدار در درجه اول بستگي به اندازه دانه‌هاي خاك دارد.

تعريف خاك

خاك‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند كه از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند كه البته نوع و تركيب خاك‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرايط ناحيه فرق مي‌كند. مقدار آبي كه خاك‌ها مي‌توانند بخود جذب كنند. از نظر كشاورزي و همچنين در كارخانه‌هاي راه‌سازي و ساختماني داراي اهميت بسياري است كه البته اين مقدار در درجه اول بستگي به اندازه دانه‌هاي خاك دارد.

هرچه دانه خاك ريزتر باشد، آب بيشتري را به خود جذب مي‌كند كه اين خصوصيت براي كارهاي ساختمان‌سازي مناسب نيست. بطور كلي خاك خوب و حد واسط از دانه‌هاي ريز و درشت تشكيل يافته است. تشكيل خاك‌ها به گذشت زمان ، مقاومت سنگ اوليه يا سنگ مادر ، آب و هوا ، فعاليت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافي ناحيه‌اي كه خاك در آن تشكيل مي‌شود بستگي دارد.


لينك دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما


دانلود طرح جابر با موضوع ويژگيهاي خاك به همراه دفتر كارنما

ادامهـ مطلبـ

برچسب:دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما

دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما

اين مجموعه شامل:

 • عكس دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • مطالب علمي آموزشي دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • نتيجه گيري دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • منابع دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما
 • اين مستندات عنوان شده بر طبق آخرين بخش نامه طرح جابر مي باشد.
 • همراه با دفتر كارنما با كيفيت عالي

قسمتي ازين مجموعه

ديد كلي

پراكنش جهاني

در ميان گربه سانان جهان، پلنگ يكي از گسترده ترين محدوده پراكنش جغرافيايي را دارا است. در گذشته پلنگ ها، از جنوب آفريقا تا قسمت هاي جنوبي صحراي بزرگ افريقا، از آنجا به طرف شرق و تا آسياي صغير، ايران، هندوستان، سري لانكا، آسياي جنوب شرقي، چين، تبت و خاور دور و روسيه را در قلمرو خود داشتند اما امروزه اين محدوده بسيار كم شده است.
 

مطالعات نوپا در زمينه پلنگ ايراني


امروزه در مقايسه با يك دهه قبل، اطلاعات بسيار زيادي درباره پلنگ ايراني در دسترس است.
 
تهديدهاي جدي

قطعاً يكي از مهمترين دلايل براي انقراض گونه ها، تخريب زيستگاه و از دست رفتن طعمه است. درباره پلنگ نيز همين طور است. تكه تكه شدن زيستگاه ها، آلودگي و از دست رفتن منابع آب، و كاهش شديد جمعيت طعمه ها يكي از دلايل سير نزولي جمعيت پلنگ است.

اما در چند سال گذشته، پلنگ هاي زيادي بر اثر تصادف با خودروها و يا تغذيه از طعمه مسموم شده به دست انسان از بين رفته اند. تعداد زيادي نيز تا كنون شكار شده اند. 

لينك دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما


دانلود طرح جابر با موضوع پلنگ ايراني به همراه دفتر كارنما

ادامهـ مطلبـ

برچسب:


   آخرین مطالب ارسالی

دانلود طرح جابر سوم ابتدايي چه چيزي باعث تيره شدن بعضي ابرها مي شود
طرح جابر پايه ششم دبستان تكنيك هاي بافندگي و دوزندگي
نمونه طرح جابر كلاس سوم دبستان شيشه چگونه ساخته مي شود
طرح جابر كلاس پنجم دبستان جلوگيري از فرسايش خاك
طرح جابر چكه كردن شير و هدر رفتن آب پنجم ابتدايي
نمونه طرح جابربن حيان كلاس سوم تقطير خورشيدي آب شور؟
طرح جابر عدسي هاي مقعر و محدب پنجم ابتدايي
طرح جابر كلاس سوم ابتدايي آب چشمه براي نوشيدن بهتر است يا چاه
طرح جابر چهارم دبستان اندازه گيري عمق اقيانوس
طرح جابر آب يك تركيب استثنايي سوم ابتدايي

 

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان